06-03-2019

As woensdag

Vandaag hebben we samen stil gestaan bij Aswoensdag. We hebben in de klas opgeschreven waar we spijt van hebben. Door het verbranden van deze briefjes en de palmtakjes laten we het achter ons