Oudertevredenheidsonderzoek

In juni 2014 hebben 70 % van onze ouders deelgenomen aan een tevredenheidsonderzoek (Scholen met Succes) betreffende onze school.

De vragenlijst geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders de Sint Antoniusschool waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.55. De Sint Antoniusschool scoort gemiddeld 7.88! De waardering van de ouders voor de Sint Antoniusschool is daarmee 0.33 hoger dan het landelijk gemiddelde.

Wij als schoolteam willen alle ouders bedanken voor het vertrouwen in onze school.