Oudervereniging

Het algemene deel over de Oudervereniging staat in de schoolgids.

Oudervereniging
Onze school heeft een oudervereniging. Deze assisteren bij de schoolse en buitenschoolse activiteiten ten behoeve van de kinderen, zoals:Rommelmarkt, Floraliafeest, St. Maarten, St. Nicolaasfeest, Kerstmis, Fancy -fair, Schoolreizen, Sport- en speldagen, Schoolverlatersweek enz. Hierbij stelt de oudervereniging de hulp van andere ouders zeer op prijs! Zo nu en dan wordt op alle ouders een beroep gedaan om mee te helpen in en 
rond de school. 

Bestuursleden: 
mevr. M. Deiman  (voorzitter)
mevr. M. Gersonius (penningmeester)
mevr. C. Stenekes 
mevr. A. Tobben 
mevr. M. Gepken
mevr. S. Hof 

mevr. I. Jansen

mevr. M. Mensen

mevr. E. Bouw