Ouderadviescommissie

 

Het algemene deel over de Ouderadviescommissie staat in de schoolgids.

Beste ouders/verzorgers,

Namens de Ouder Advies Commissie, hierna te noemen: “OAC”, willen wij jullie in het kort vertellen wie wij zijn en wat onze belangrijkste taak binnen de Sint Antoniusschool is. Zoals de naam het al zegt, zijn wij een afvaardiging van ouders waarvan de kinderen op de Sint Antoniusschool zitten, en wij behartigen dan ook de belangen van deze ouders. De OAC vergadert gemiddeld 6 keer per jaar, en alle zaken die op dat moment actueel zijn op de school, worden dan met de directie besproken, en waar nodig geven wij advies c.q. dragen wij oplossingen aan de directie wat te doen. Het aantal leden van de commissie is 7, bestaande uit een afvaardiging van 6 ouders en de directeur.

De ouders in de OAC:

Voorzitter: Mevr. M. Smits
Lid:  
Mevr. S. Hemmen
Mevr. S. Brunen                              
Mevr. D. Schulte
Mevr. E. Schuur
Mevr. I. v.d. Veen
Mevr. S. Orsel
Dhr. T. van Oost

Wat wij ons in de laatste OAC vergadering afgevraagd hebben is of alle ouders wel weten met wie men contact moet opnemen als men vragen heeft aangaande zaken op school.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat men dit niet weet, gezien de vragen c.q. opmerkingen die aan ons gesteld zijn. Daarom hebben wij als OAC gedacht om een e-mailadres in het leven te roepen. Ouders kunnen hier hun vragen of opmerkingen aangaande zaken op school stellen. Deze vragen of opmerkingen zullen dan in de  vergaderingen behandeld worden. 

Wij hopen dat er veel ouders zullen zijn die hier gebruik van zullen maken.