Schoolbestuur

Raad van Toezicht Primenius
Voorzitter: mevrouw M.H.M. de Jong

Leden
Mevrouw A. van den Bosch
De heer C.C.W. van den Akker
Mevrouw M. Keurs-Scholte Albers
Mevrouw H. Kamphuijs
De heer W.S. de Vries
De heer L.M. Dillerop

College van Bestuur (bevoegd gezag)
Mevrouw B. Hobert, voorzitter

Bestuursbureau
Correspondentieadres:
Postbus 12
9665 ZG Oude Pekela

Bezoekadres:
Scholtenswijk 10
9665 KN Oude Pekela
Tel.nr. 0597-676955
E-mail: info@primenius.nl

De algemene administratieve en financiële administratie wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel.