Sint Antonius

Onze school is vernoemd naar Sint Antonius, die in 1195 te Lissabon in Portugal uit vrome en voorname ouders werd geboren. Hij woonde tot zijn vijftiende jaar thuis en bezocht als jongen de kathedrale school. Antonius ontving zijn opleiding voor het priesterschap in het grote Augustijner klooster Santa Cruz. In het jaar 1222 werd Antonius tot priester gewijd en ruim acht jaar lang zal hij predikend rondtrekken in het noorden van Italië en in het zuiden van Frankrijk. Antonius was duidelijk een groot kindervriend. Een groot aantal wonderen heeft hij ten gunste van kinderen verricht. Men ziet Antonius daarom vaak met het Jezuskind in zijn armen afgebeeld. Hij is de patroon van priesters en van kinderen en kon boeiend bijbelverhalen vertellen. Op 13 juni 1231 trof hem een aanval van zwakte en stierf hij op 36 jarige leeftijd te Padua in Italië. Wij als school proberen het voorbeeld van Sint Antonius te volgen.

Historie

De R.K. Sint Antoniusschool is een school die reeds jaren in Musselkanaal staat. Vanaf 1922 tot op heden een begrip in Musselkanaal. Allereerst aan de Sluisstraat te Musselkanaal, maar vanaf 1976 staat de huidige school op de locatie aan de Floralaan 41.
De school is gehuisvest op een locatie in een normaal geoutilleerd gebouw. In 2007/2008  heeft er een interne verbouwing plaatsgevonden. Het schoolgebouw kent acht groepslokalen, een speellokaal, een ontmoetingsruimte, een personeelskamer, een directiekamer, een techniek/leeshoek, een handenarbeidruimte en een i.b.-kamer. Bij de hoofdingang hebben we een prachtige computerruimte met 24 computers en een digitaal schoolbord. Alle lokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord. Verder bevinden zich in de groepslokalen ook nog diverse computers en daarom heeft Ict  een duidelijke prioriteit binnen ons onderwijs.
 Naast de school bevindt zich sporthal “De Veenhorst”. Het schoolplein is  groot en nodigt de kinderen uit tot spelen en ontdekken.
Rondom de school is een hekwerk geplaatst en onze beide fietsstallingen zijn tijdens de lesuren afgesloten voor eventuele diefstal.

 

Lees verder »

Missie & Visie

Onze Sint Antoniusschool is een katholieke school, waarin we bepaalde normen en waarden aan kinderen overbrengen. Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid zijn hierin onze kernwaarden.Lees verder »

Identiteit

De St. Antoniusschool is een katholieke basisschool.Lees verder »

Geloof

Vieringen krijgen veel aandacht bij ons op school zoals: Sint Maarten, Sint Nicolaas, Kerstviering en Kerstmusical, Carnaval en Palmpasen, Gezinsvieringen.Lees verder »