Sint Antonius

Onze school is vernoemd naar Sint Antonius, die in 1195 te Lissabon in Portugal uit vrome en voorname ouders werd geboren. Hij woonde tot zijn vijftiende jaar thuis en bezocht als jongen de kathedrale school. Antonius ontving zijn opleiding voor het priesterschap in het grote Augustijner klooster Santa Cruz.

In het jaar 1222 werd Antonius tot priester gewijd en ruim acht jaar lang zal hij predikend rondtrekken in het noorden van Italië en in het zuiden van Frankrijk. Antonius was duidelijk een groot kindervriend.

Een groot aantal wonderen heeft hij ten gunste van kinderen verricht.

Men ziet Antonius daarom vaak met het Jezuskind in zijn armen afgebeeld. Hij is de patroon van priesters en van kinderen en kon boeiend bijbelverhalen vertellen. Op 13 juni 1231 trof hem een aanval van zwakte en stierf hij op 36 jarige leeftijd te Padua in Italië. Wij als school proberen het voorbeeld van Sint Antonius te volgen.