Geloof

Bij ons in de school worden de kinderen van de ouders/verzorgers die dat willen, voorbereid op hun Eerste H. Communie. De kinderen in groep 4 worden gezamenlijk begeleid naar het grote feest in mei/juni. Hulp van alle ouders/verzorgers wordt hier verwacht. Aan het eind van het schooljaar vindt er een schoolverlatersviering plaats voor de kinderen van groep 8 en iedereen is welkom om samen met de kinderen deze viering bij te wonen. Vieringen krijgen veel aandacht bij ons op school zoals: Sint Maarten, Sint Nicolaas, Kerstviering en Kerstmusical, Carnaval en Palmpasen, Gezinsvieringen.