Geloof

We besteden op school dagelijks aandacht aan onze rooms-katholieke identiteit. We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat zij samen met elkaar leven. Wij vieren op school Sint Maarten, Sint Nicolaas, Kerstviering met een kerstmusical, Carnaval, Palmpasen en we openen en sluiten het schooljaar met een viering. Er is voor onze schoolverlaters een speciale schoolverlatersviering.