Kennismakingsgesprek en inschrijving

Als een kind drie jaar is kunnen de ouders/verzorgers een afspraak maken met de directie (tel: 0599 413994) voor een intake-gesprek. Tijdens het intake-gesprek krijgen de ouders de indruk hoe er op onze school wordt gewerkt. Voordat het kind vier jaar wordt mag het vijf dagdelen proefdraaien in overleg met de groepsleerkracht. Er is een proefperiode van tien weken voordat het kind definitief wordt ingeschreven.

Voor kinderen die van een andere school komen en voor onze school kiezen, volgt altijd een intake-gesprek. Neem daarvoor gerust contact op met de school.