Missie & Visie

Onze Sint Antoniusschool is een katholieke school, waarin we bepaalde normen en waarden aan kinderen  overbrengen. Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid zijn hierin onze kernwaarden. Onze school staat open voor alle gezindten, maar ze heeft wel een duidelijke band met de parochiegemeen¬schap. Op school heerst een rustige sfeer, dit mede doordat de organisatie binnen de klassen duidelijk is.  Daarbinnen proberen we zoveel mogelijk aandacht aan de individu¬ele leerling te schenken.

De St. Antoniusschool heeft een streekfunctie. Er is schoolvervoer en de kinderen kunnen tussen de middag overblijven. We proberen hiermee tegemoet te komen aan de wensen van de ouders en maatschappij. Het belangrijkste vinden wij, dat een kind zich thuis voelt en dat het met ple¬zier naar school gaat.

Respect
Je hebt respect (eerbied) voor een ander; hoe ga je met elkaar om; je kunt elkaar helpen; samenwerken is heel belangrijk.
Rekening houden met gevoelens, meningen, overtuigingen en verschillen. Respect begint bij jezelf!

Veiligheid
Een kind moet met plezier naar school gaan; het moet zich veilig voelen. Op school wordt veel aandacht besteed aan pestgedrag. De kinderen krijgen lessen/informatie over pesten via sociaal media (computer).
Veiligheid met betrekking tot gevoel wil zeggen dat je je vrij voelt te zijn wie je bent. Het gaat over vertrouwen, aandacht en zekerheid.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid is zoeken naar wat kan en niet kan, wat mag en niet mag, waar je goed aan doet en waar niet. Verantwoordelijkheid gaat over wat iemand doet en dat iemand daar op aangesproken kan worden. Het heeft veel te maken met het maken van keuzes, hoe iets te doen en waarom op die manier. Sta voor wat je doet!

Verdere informatie vindt u in de Schoolgids.