Missie & Visie

GEDEELDE VISIE

Op de Sint Antoniusschool krijgen alle kinderen de kans om zich breed te ontwikkelen op motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Kinderen krijgen onderwijs vanuit de leerlijnen in een betekenisvolle context, waarbij de individuele ontwikkeling van ieder kind centraal staat. Kinderen kunnen van en met elkaar leren. Er wordt aangesloten op de talenten en het leerniveau en de kinderen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkelproces. De kinderen worden uitgedaagd waarbij welbevinden en betrokkenheid de basis zijn om tot ontwikkeling te komen. We zorgen voor een positieve, prettige, plezierige, innoverende en uitdagende leeromgeving.

VISIE OP ONTWIKKELEN

Wij werken vanuit de visie dat leerkrachten de kinderen kennen en erkennen waardoor er een veilige en vertrouwde basis (relatie) is van waaruit de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dat ontwikkelen betreft het kind in de breedste zin van het woord, van leren op school en leren om mens in de huidige wereld te zijn. Binnen de school is er aandacht voor ieder kind en wordt er met stakeholders samengewerkt om de ontwikkeling van ieder kind te realiseren.

VISIE OP LEREN

Op de Sint Antoniusschool worden doorgaande leerlijnen gebruikt voor de ontwikkeling van de individuele kinderen. Door de leerlijnen ontwikkelen de kinderen zich op hun eigen niveau. Hierdoor worden kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Door het onderwijs mede vorm te geven met 21-eeuwse vaardigheden leren kinderen zich staande te houden in de huidige en toekomstige maatschappij. 

MISSIE

Op de Sint Antoniusschool staan wij voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk gericht op de katholieke identiteit, waarin organisatie en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen vormen in de volle breedte van het menszijn.

KERNWAARDEN

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Eigenaarschap
  • Betekenisvol leren