Stappenplan bij grens-overschrijdend gedrag

Als in de school of op het plein zich herhaaldelijk incidenten voordoen zoals fysiek/verbaal geweld, pestgedrag of opzettelijke vernieling van spullen, dan volgen deze stappen:

  1. De leerling(en) wordt(worden) naar een time-out plek gestuurd, dit kan de ib-ruimte zijn of de personeelsruimte.
  2. Er volgt een gesprek met de leerkracht, waarbij een verslag wordt gemaakt waarin de overtreding wordt beschreven en de eventuele straf.
  3. De ouders/verzorgers worden telefonisch op de hoogte gesteld.
  4. Er wordt door de leerkracht een notitie in ParnasSys (administratiesysteem) gemaakt.
  5. De leerling(en) biedt (bieden) excuses aan voor het wangedrag.

De eerste keer zal er direct een kortdurende straf opgelegd worden, zoals uit de klas en strafwerk maken. Is er sprake van herhaaldelijk wangedrag, dan zal er een gesprek met de directeur en ouders/verzorgers op school plaats vinden.