Oud papier

Eens per 14 dagen staat er een container bij school waar uzelf het oud papier in kunt gooien.

Geeft u het ook even door aan kennissen dat de container er staat? De oudervereniging beheert de inkomsten van het oud papier om samen te sparen voor extra geld voor verschilldende activiteiten op school zoals St. Nicolaas, kerstviering, excursies, sportdagen enz.

Indien uw kind niet meer op onze school zit, stellen wij het toch zeer op prijs, als u oud papier blijft brengen. Ook zamelen we cartridges en batterijen in: Goed voor de school en voor het milieu!