Oud papier


Eens per 14 dagen staat er een container bij school waar uzelf het oud papier in kunt gooien.

Geeft u het ook even door aan kennissen dat de container er staat! Samen sparen voor extra geld voor buitenschoolse activiteiten zoals: St. Nicolaas, kerstvieringen, excursies, sportdagen enz.

Indien uw kind niet meer op onze school zit, stellen wij het toch zeer op prijs, als u oud papier blijft brengen. Ook zamelen we cartridges en batterijen in: Goed voor de school en voor het milieu!