De GGD op school

De GGD Groningen houdt zich bezig met de gezondheid van de bevolking in de provincie Groningen. Voor jeugdigen voert zij een aantal taken uit in het basisonderwijs.  

De ouders/verzorgers van kinderen die voor het eerst op school komen krijgen het boekje “Gezonde Basis”. Dit boekje bevat informatie over de groei en ontwikkeling van kinderen. 

De doktersassistente onderzoekt van de kinderen in groep 2 het gehoor- en gezichtsvermogen. De ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 2 worden samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de verpleegkundige of arts. Daarbij wordt het kind gewogen en gemeten. Ter voorbereiding krijgen de ouders/verzorgers een vragenlijst over de gezondheid van hun kind. 
In groep 7 worden de kinderen opnieuw gemeten en gewogen. Verdere informatie vindt u in de Schoolgids.