Hoofdluis

Het is bij ons op school gebruikelijk dat we elke eerste woensdag na een vakantie op hoofdluis worden gecontroleerd. Er is een luizen opsporingsteam aanwezig die deze taak zorgvuldig uitvoert. De data worden van te voren bekend gemaakt.

Leerlingen wordt gevraagd om hun haren schoon te wassen en geen gel te gebruiken voor de controle. De ouders zullen dat in de meeste gevallen bij de jongere kinderen zelf ter hand nemen.

We maken op school niet bekend wie wel of niet met luizen en of neten in contact is gekomen. Ouders krijgen bericht thuis van de directeur.