Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

De laatste tijd hoort u vaak de term ouderbetrokkenheid via de media. Het woord zegt het al: de ouders zijn betrokken bij (vooral) het onderwijs van hun kind. Regelmatig vinden er gesprekken plaats tussen de leerkracht en de ouders. U kunt hier meer over lezen in de Schoolgids.
 
Ouderbijdrage 
Met de ouderbijdrage en de opbrengsten van diverse acties betaalt de oudervereniging de kosten van diverse feesten (St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval) en andere activiteiten.
De ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is € 25,00 per kind.

Kinderen die na 31 december op school komen betalen de helft van de ouderbijdrage.