Vakantierooster

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie: maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019

Goede Vrijdag & Pasen: vrijdag 19 april 2019 t/m maandag 22 april 2019

Meivakantie: maandag 29 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart & Pinkstervakantie : donderdag 30 mei 2019 t/m maandag 10 juni 2019

Zomervakantie: maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019

U bent verplicht zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties.