Vakantierooster 2020-2021

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie: 10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie: 18 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie: 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Goede Vrijdag & Pasen: 2 april 2021 t/m 5 april 2021

Meivakantie: 24 april 2021 t/m 9 mei 2021

Hemelvaart : 13 mei 2021 en 14 mei 2021

2e Pinksterdag : 24 mei 2021

Zomervakantie: 10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021

U bent verplicht zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties.

 

Studiemiddagen team- kinderen zijn om 12.00 uur vrij: donderdag 19/11/20 & donderdag 27/5/2021

Studiedag team- kinderen zijn de hele dag vrij: donderdag 4/2/21 en donderdag 17/6/21